Welke thema’s vind jij belangrijk als het om wonen gaat? Geef je mening! Heb je alle vragen en stellingen beantwoord? Dan kun je direct bekijken wat andere Groningers belangrijk vinden.

Vraag 1

Betaalbaarheid moet het belangrijkste thema van de woonvisie zijn.

Het prijsverschil tussen sociale huur en een woning op de vrije markt is groot. Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koop- of huurwoning uit de vrije sector zijn daarbij de klos.

Vraag 2

De stad én de dorpen moeten ruimte krijgen om te groeien.

In onze dorpen willen we ruimte bieden voor goede initiatieven voor nieuwe woningen: huizen die bijdragen aan de acute woonvraag vanuit het dorp.

Vraag 3

Groningen moet een ongedeelde gemeente zijn, waar iedereen goed en met plezier kan wonen.

Iedereen die graag in onze gemeente wil wonen, moet daarvoor een plek krijgen. Groningers verdienen een betaalbaar, duurzaam woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit.

Vraag 4

De gemeente moet er alles aan doen om meer invloed te krijgen op de woningmarkt.

Als gemeente willen we weer grip krijgen op de woningmarkt. Wanneer een goede verstandhouding met onze partners onvoldoende is, zetten we alle zeilen bij om onze ambities toch te realiseren.

Vraag 5

Stel: je krijgt 10 punten om prioriteit te geven aan de thema’s van de woonvisie. Waar gaan ze heen?

Gebruikte punten: 0

Om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn, combineren we de energietransitie met de wijkvernieuwing.

Punten: 0

Een goede, groene en gezonde leefomgeving is een speerpunt in ons beleid.

Punten: 0

De druk op de sociale huurwoningvoorraad moet omlaag en de wachtlijsten moeten korter worden.

Punten: 0

Mensen die bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap of een wooncoöperatie willen wonen, krijgen daar ruimte voor.

Punten: 0

Vraag 6

Je mag nog eens 10 punten verdelen over de ontwikkeling van nieuwe wijken. Waar zet je op in?

Gebruikte punten: 0

Langs het Eemskanaal is ruimte voor 1500 tot 2000 nieuwe woningen.

Punten: 0

Rondom de voormalige Suikerfabriek is ruimte voor 2500 tot 5000 nieuwe woningen.

Punten: 0

Tussen het Reitdiep en de Friesestraatweg is ruimte voor tenminste 1000 nieuwe woningen.

Punten: 0

Aan de uiterste rand van de stad is ruimte voor nieuwe grondgebonden woningen. In Meerstad voor ruim 5000 en in De Held voor 1600 woningen.

Punten: 0

Vraag 7

Groningen gebruikt vaak manifestaties om thema’s een stap verder te brengen. Welke thema’s vind jij het belangrijkst?

Gebruikte punten: 0

Groningen is een jonge stad, maar ook de groep ouderen groeit. Voor hen willen we op zoek naar vernieuwende woonconcepten.

Punten: 0

Steeds meer gezinnen willen dicht bij de binnenstad wonen. Zijn er nieuwe vormen van woningen voor hen te bedenken?

Punten: 0

Hoe bouw je woningen (en wijken) die niet alleen duurzaam en energiezuinig zijn, maar ook bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de natuur?

Punten: 0

Is er een belangrijk thema dat hier niet bij staat? Verzin zelf een manifestatie en licht deze nader toe bij de open vragen.

Punten: 0